ما غرقه ی آبیم و چنین تشنه عجیب است

۱۳۸۹

شاه نعمت الله ولی

ما غرقه ی آبیم و چنین تشنه عجیب است
در خانه ی خویشیم و غریبیم،غریب است

در عین وصالیم و گرفتار فراقیم
ما دور ز یاریم ولی یار قریب است

ادامه خواندن “ما غرقه ی آبیم و چنین تشنه عجیب است”

مرا آن دلبر پنهان همی‌گوید به پنهانی

۵ آبان ماه ۱۳۹۶

مولانا – دیوان شمس

مرا آن دلبر پنهان همی‌گوید به پنهانی
به من ده جان به من ده جان چه باشد این گران جانی

یکی لحظه قلندر شو قلندر را مسخر شو
سمندر شو سمندر شو در آتش رو به آسانی

ادامه خواندن “مرا آن دلبر پنهان همی‌گوید به پنهانی”

شاهان جهان باشند از جان چو گدای تو

۲۸ مهر ماه ۱۳۹۶

شاه نعمت الله ولی

شاهان جهان باشند از جان چو گدای تو
محبوب تر از جانی صد جان به فدای تو

رندان ز تو می جویند زهاد ز تو حلوا
هر کس به هوای خود مائیم و هوای تو

ادامه خواندن “شاهان جهان باشند از جان چو گدای تو”

حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل

۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

مولوی – دیوان شمس

حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل
بانگ رسید کیست آن گفتم من غلام دل

شعله نور آن قمر می‌زد از شکاف در
بر دل و چشم رهگذر از بر نیک نام دل

ادامه خواندن “حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل”

مرا تو دوست نداری خدا نخواسته باشد

۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۶

فیض کاشانی

مرا تو دوست نداری خدا نخواسته باشد
بنزد خود نگذاری خدا نخواسته باشد

برانیم ز در خویشتن بخواری و زاری
حق وفا نگذاری خدا نخواسته باشد

ادامه خواندن “مرا تو دوست نداری خدا نخواسته باشد”

عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم

۱۷ فروردین ۱۳۹۶

سعدی

عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم
دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم

خود سراپرده قدرش ز مکان بیرون بود
آن که ما در طلبش جمله مکان گردیدیم

ادامه خواندن “عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم”