لحن داودی
چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
مناجاتهای با کیفیت خود را به آدرس ذیل ارسال کنید
[email protected]
 
     
  مناجات های جدید

تاریخ بروزرسانی خواننده

96/07/29 نظری
96/07/29 انصاری
96/07/29 بصیرت
96/07/29 لطفی
96/07/29 وفائی
96/07/29 شهبازی
96/07/29 باصره منش
96/07/29 قجری
96/07/18 جلالی
96/07/18 مرتضوی
   
 
     
 
آقای فروزانی شهبازی خدادوست اسلامیه
مرادی شیرخدایی خرم شاهی اسماعیلپور
مردانی طالبی نژاد خرمدل اولیایی
معروف غضنفری خزائی بامدادی
مبتقی غنی زاده خشکدامن  باصره منش
منطقی پور فاطمی نسب دانشگر برهانی
ناشناس فلاحتی ذبیحی برومند
نعمت اللهی فولادی رجالیان بغدادچی
نعمتی زاده فرخ پور رشنو بنکدار
صادقی بصیرت جلالی پرتوی
نوبخت قجری رشیدی حامدی
وفادار قدرتی سرافراز حسینی
وفائی کاویانی مرتضوی احمدی
یزدی کریمی صباغیان چاووشیان
هدایتی گودرزی سلیمی دانایی
عرفانی گله دار مقصودلو رحیمی
رضایی علیپور علیزاده علی احمدی
ابراهیمی کیپور علی نعمت اللهی           لطفی
شریفی لک باقری انصاری-شیراز
علیاری متولی مشهدی نعمت الله حامدی
نصرالله شمسی خانی اسدالله شمسی خانی
نظری معتمدی رضوانی طبسیان
       

 
     
 

  مناجاتها براساس اشعار...

خطبه
نیاز تجلی
اسرارالعشق
باباطاهر
حافظ
سعدی
شمس تبریزی
عراقی
فیض کاشانی
لیلی ومجنون
مثنوی


 
 

 
Copyright© 2015 monajat121.
[email protected]
.