لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
لطفی-شهرکرد
تاریخ 24 128 شعر شاعر
96/07/12 - دانلود بازم اندر مهد دل طفل جنون **دست از قنداقه می‌آرد برون عمان سامانی»گنجینةالاسرار
96/07/10   دانلود روضه خوانی و سینه زنی ماه محرم 1439 محرم 1439
96/07/01 - دانلود ساکنم بر در میخانه که میخانه از اوست ** می خورم باده که این باده و پیمانه از اوست فواد کرمانی
96/05/12 - دانلود ساکنم بر در میخانه که میخانه از اوست ** می خورم باده که این باده و پیمانه از اوست فواد کرمانی
96-04-01 دانلود دانلود شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد**تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد سعدی
96-03-01 دانلود دانلود خورشید زیر سایه زلف چو شام اوست**طوبی غلام قد صنوبرخرام اوست سعدی
96-02-01 دانلود دانلود الهی الهی که جز درگاه تو نبود پناهی**ضعیف، عاجز کور و کر هستم رساله جذبیه
96-01-18 دانلود دانلود وقت آن آمد که خوش باشد کنار سبزه جوی**گر سر صحرات باشد سروبالایی بجوی سعدی
96-01-02 دانلود دانلود ای حسن تو بی‌پایان، آخر چه جمال است این؟**در وصف توام حیران، آخر چه کمال است این؟ عراقی
96-01-01 دانلود دانلود عید است و آخر گل و یاران در انتظار**ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار حافظ
95-11-21 دانلود دانلود ای راحت روانم، دور از تو ناتوانم**باری، بیا که جان را در پای تو فشانم عراقی
95-11-17 دانلود دانلود با کاروان مصری چندین شکر نباشد**در لعبتان چینی زین خوبتر نباشد سعدی
95-11-14 دانلود دانلود ای حسن تو بی‌پایان، آخر چه جمال است این؟**در وصف توام حیران، آخر چه کمال است این؟ عراقی
95-11-05 دانلود دانلود مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوست**هزار جان عزیزت فدای جان ای دوست سعدی
95-11-01 دانلود دانلود غم عشقت بحلاوت خورم و دلشادم**این عبادت بارادت کنم و آزادم فیض کاشانی
95-08-21 دانلود دانلود مقصود عاشقان دو عالم لقای تست**مطلوب طالبان به حقیقت رضای تست سعدی
95-08-06 دانلود دانلود شب تار است روز من بیا خورشید تابانم**روان سوز است سوز من بیا ای راحت جانم فیض کاشانی
95-08-02 دانلود دانلود تا کی ای دلبر دل من بار تنهایی کشد**ترسم از تنهایی احوالم به رسوایی کشد سعدی
95-07-29 دانلود دانلود افسوس بر آن دیده که روی تو ندیده‌ست**یا دیده و بعد از تو به رویی نگریده‌ست سعدی