لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
عراقی
    تاریخ 24 128 شعر  مشخصات خواننده
94-05-25 دانلود دانلود می روان کن ساقیا، کین دم روان خواهیم کرد *** بهر یک جرعه میت این دم روان خواهیم کرد   غزلیات لک-اراک
94-04-21 دانلود دانلود بیا، که بی‌تو به جان آمدم ز تنهایی   غزلیات گودرزی