لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
سعدی
    تاریخ 24 128 شعر خواننده
1394/10/13 دانلود دانلود درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند***جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند مشهدی-اراک
1394/10/06 دانلود دانلود خرم آن بقعه که آرامگه یار آن جاست***راحت جان و شفای دل بیمار آن جاست مشهدی-اراک
94/09/27 دانلود دانلود تا بدین غایت که رفت از من نیامد هیچ کار***راستی باید به بازی صرف کردم روزگار شهبازی
1394/10/06 دانلود دانلود خرم آن بقعه که آرامگه یار آن جاست***راحت جان و شفای دل بیمار آن جاست مشهدی-اراک
1394/08/24 دانلود دانلود هر که را باغچه‌ای هست به بستان نرود***هر که مجموع نشستست پریشان نرود مشهدی-اراک
94-06-01 دانلود دانلود دولت جان پرورست صحبت آمیزگار***خلوت بی مدعی سفره بی انتظار جلالی
94-06-01 دانلود دانلود دولت جان پرورست صحبت آمیزگار***خلوت بی مدعی سفره بی انتظار جلالی
94-06-01 دانلود دانلود دولت جان پرورست صحبت آمیزگار***خلوت بی مدعی سفره بی انتظار جلالی
94-06-01 دانلود دانلود دولت جان پرورست صحبت آمیزگار***خلوت بی مدعی سفره بی انتظار جلالی
94-10-17 دانلود دانلود که برگذشت که بوی عبیر می‌آید***که می‌رود که چنین دلپذیر می‌آید ابولقاسم حامدی
94-10-17 دانلود دانلود که برگذشت که بوی عبیر می‌آید***که می‌رود که چنین دلپذیر می‌آید ابولقاسم حامدی
1394/08/22 دانلود دانلود مرا راحت از زندگی دوش بود***که آن ماه رویم در آغوش بود مشهدی-اراک
1394/08/22 دانلود دانلود مرا راحت از زندگی دوش بود***که آن ماه رویم در آغوش بود مشهدی-اراک
94/09/06 دانلود دانلود گرم قبول کنی ور برانی از بر خویش***نگردم از تو و گر خود فدا کنم سر خویش شهبازی
94/08/08 دانلود دانلود کهن شود همه کس را به روزگار ارادت***مگر مرا که همان عشق اولست و زیادت شهبازی
94/08/14 دانلود دانلود بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران***کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران شهبازی
1394/08/03 دانلود دانلود ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه‌ایم***با خرابات آشناییم از خرد بیگانه‌ایم مشهدی-اراک
1394/08/03 دانلود دانلود ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه‌ایم***با خرابات آشناییم از خرد بیگانه‌ایم مشهدی-اراک
94-07-24 دانلود دانلود شنیدم که مستی ز تاب نبید***به مقصوره مسجدی در دوید شریفی-اراک
94-07-24 دانلود دانلود شنیدم که مستی ز تاب نبید***به مقصوره مسجدی در دوید شریفی-اراک
1394/07/23 دانلود دانلود هر کسی را هوسی در سر و کاری در پیش***من بی‌کار گرفتار هوای دل خویش مشهدی-اراک
1394/07/23 دانلود دانلود هر کسی را هوسی در سر و کاری در پیش***من بی‌کار گرفتار هوای دل خویش مشهدی-اراک
94-07-12 دانلود دانلود به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم***ز من بریدی و با هیچ کس نپیوستم ابولقاسم حامدی
94-07-12 دانلود دانلود به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم***ز من بریدی و با هیچ کس نپیوستم ابولقاسم حامدی
1394/07/09 دانلود دانلود آن که نقشی دیگرش جایی مصور می‌شود***نقش او در چشم ما هر روز خوشتر می‌شود مشهدی-اراک
1394/07/09 دانلود دانلود آن که نقشی دیگرش جایی مصور می‌شود***نقش او در چشم ما هر روز خوشتر می‌شود مشهدی-اراک
94/07/03 دانلود دانلود تنم می‌بلرزد چو یاد آورم***مناجات شوریده‌ای در حرم شهبازی
94/07/02 دانلود دانلود خداوندی چنین بخشنده داریم***که با چندین گنه امیدواریم شهبازی
94-06-29 دانلود دانلود پیش رویت دگران صورت بر دیوارند *** نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند بنکدار
94-06-26 دانلود دانلود اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست*** مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست شهبازی
94-06-22 دانلود دانلود مرا تو جان عزیزی و یار محترمی ***به هر چه حکم کنی بر وجود من حکمی فلاحتی
94-06-05 دانلود دانلود مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست ***یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست انصاری-شیراز
94-05-29 دانلود دانلود هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی *** ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی حامدی-اراک
94-05-25 دانلود دانلود کسی که روی تو دیدست حال من داند *** که هر که دل به تو پرداخت صبر نتواند مشهدی-اراک
94-05-12 دانلود دانلود اگر تو فارغی از حال دوستان یارا *** فراغت از تو میسر نمی‌شود ما را انصاری-شیراز
94-05-23 دانلود دانلود سخن عشق تو بی آن که برآید به زبانم *** رنگ رخساره خبر می‌دهد از حال نهانم علی باقری
94-05-20 دانلود دانلود      ای سرو بلند قامت دوست *** وه وه که شمایلت چه نیکوست ابراهیمی
94-05-15 دانلود دانلود      من اگر نظر حرامست بسی گناه دارم *** چه کنم نمی‌توانم که نظر نگاه دارم شهبازی
94-05-02 دانلود دانلود      اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست*** مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست شهبازی
94-04-04 دانلود دانلود      به نام خدایی که جان آفرید **** سخن گفتن اندر زبان آفرید وفایی